POLYROOF®

Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy ze stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil, EPS 150 S Stabil s nakašírovaným oxidovaným nebo SBS modifikovaným asfaltovým pásem (na přání lze dodat ve variantě EPS 200 S Stabil).

POLYROOF

je kompletizovaný výrobek, který je vytvořen z tepelně izolační desky z pěnového expandovaného polystyrenu, na kterou je již ve výrobě nakašírován asfaltový hydroizolační pás. Tento hydroizolačni pás, který má šířku 1080 mm, je na desku z polystyrenu nalepen pomocí v pruzích naneseného polyuretanového lepidla - tím je zároveň vytvořena mezi hydroizolačním pásem a povrchem tepelné izolace expanzní vrstva. Na dvou stranách kompletizovaného výrobku přesahuje nakašírovaný hydroizolační pás polystyrenovou desku o min. 80 mm. Při správné aplikaci tohoto výrobku na stavbě vytvoří tento nakašírovaný asfaltový pás první hydroizolační vrstvu střešního pláště. Deska z pěnového polystyrenu je buď rovinná, nebo spádová. Rovinná deska může být dodána i s polodrážkou (ozubem), která minimalizuje vznik tepelných mostů. Na přání je možné dodat tyto kompletizované výrobky i s příčnými nářezy, které usnadní jejich pokládku.

Deska POLYROOF Deska POLYROOF 2x1m Spádová deska POLYROOF


Nakašírované hydroizolační pásy

Na tepelně izolační dílce jsou nakašírovány asfaltové hydroizolační pásy dle požadavku zákazníka v závislosti na dodacích možnostech výrobce asfaltových pásů. Standardně jsou dodávány výrobky POLYROOF nakašírované asfaltovými pásy PARABIT, PARABITGLAS nebo PARAELAST od českého výrobce PARABIT Technologies, s.r.o. Doporučujeme používat modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny PARAELAST G S 40 -25.

Použití výrobků

Kompletizované tepelně izolační deskové výrobky POLYROOF s nakašírovaným hydroizolačnim pásem jsou určeny na vytvoření tepelné izolace jednoplášťových nevětraných plochých střech. Po odborné pokládce tvoří ve střešním plášti kvalitní tepelnou izolaci a zároveň první hydroizolační vrstvu. Používají se jak na nové střechy, tak při rekonstrukcích na dodatečnou tepelnou izolací stávajících plochých střech.

Typ pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil EPS 150 S Stabil
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti LambdaD 0,035 0,033
Minimální napětí v tlaku při 10% stlačení (kPa) 100 150
Dlouhodobé tepelné namáhání (°C) 80 80
Stupeň hořlavosti dle ČSN 730862 C1 C1
Faktor difúzního odporu (-) 30 až 70 35 až 85


Název pásu Typ asfaltu Druh nosné vložky Tloušťka pásu
PARABIT V13 oxidovaný skelná rohož 1,0 mm
PARABIT V60 S35 oxidovaný skelná rohož 3,5 mm
PARABITGLAS G200 S40 oxidovaný skelná tkanina 4,0 mm
PARAELAST V60 S35 -25 modifikovaný SBS
(-25°C)
skelná rohož 3,5 mm
PARAELAST G S40 -25 modifikovaný SBS
(-25°C)
skelná tkanina 4,0 mm

Pokládka

Kompletizované tepelně izolační výrobky POLYROOF se musí vždy připevnit k podkladu.

Způsoby pokládky

  • lepením pomocí vhodného lepidla
  • nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na asfaltovou krycí vrstvu parozábrany
  • kotvením
  • nalepením do rozehřátého asfaltu AOSI 85/25

    Technický list
    Prohlášení o shodě